ลูกค้าของเรา | Portfolio
ชื่อ : HomePro
รายละเอียด :

ผลิต และนำเข้า สินค้าพรีเมียม รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโปรโมชั่นต่าง ๆที่โฮมโปรจัดงานสมนาคุณให้กับลูกค้า อาทิ เช่น Cleaning set , Cooking set, Laundry-P, Laundry basket, Laundry basket set -P, Lunch box, Mini baggage ฯลฯ